Syfte

Syftet med nätverket är att tillsammans styra upp specifikationerna för CAD/BIM och andra digitala handlingar så att vi i branschen talar samma språk.

Vinsten

När kraven i specifikationerna följs ger det tid och kostnadsbesparing för projektör och beställare.

Medlemmar

BIM Nätverket har ca 20 medlemmar. ”Tunga” fastighetsägare med ett stort bestånd på 15 millioner m2 och en omfattande byggnadsbudget på 6 miljarder per år.

Bli medlem

Idag vi drygt 20 medlemmar i BIM Nätverket men vi vill gärna bli fler som ställer gemensamma krav på arkitekter och byggare, när det gäller dokumentation i byggnadens alla skede.

Nästa BIM möte

Nästa BIM nätverksmöte kommer att hållas den 24-25 oktober 2018 i Stockholm. Mer info kommer.